SZANOWNI  PAŃSTWO!

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do program edukacyjnego „Kino za baterie”

Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi bateriami, które są odpadami niebezpiecznymi i nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami.

Nagrodami w programie są bilety do kina.
Bilety przyznawane są według przelicznika: 1 bilet do kina za 1 kg oddanych baterii.

W ramach programu będą przyjmowane tylko zużyte, nieuszkodzone baterie pochodzące z urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
Nie będą przyjmowane akumulatory lub baterie o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20), a także baterie litowe, litowo-jonowe, baterie z telefonów, smartfonów i komputerów przenośnych. Zabronione jest oddawanie baterii uszkodzonych, baterii które były w jakikolwiek sposób przerabiane lub otwierane, a także baterii z których wydostają się jakiekolwiek substancje!
Oddawanie baterii lub akumulatorów niezgodnych z wymogami niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem placówki z udziału w programie.

Odbiór baterii odbędzie się 22 maja (środa)
w godzinach 7:30 – 08:30
( jest to jedyny termin odbioru! )

Zbiórka baterii będzie prowadzona przez specjalistyczny, oznakowany samochód ustawiony przed budynkiem przedszkola (brama wjazdowa od ulicy Komandosów). Baterie będą odbierane od Państwa przez pracowników Elektrobrygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Przedszkole nie prowadzi zbiórki baterii i nie może ich przetrzymywać w budynku!!

Zachęcamy do oddawania baterii do recyklingu!!
Być może, tak jak w zeszłym roku, uda się
zorganizować dzieciom wyjazd do kina 🙂