Samorządowe Przedszkole nr 127 w Krakowie
Dzień Otwarty u Koszałka Opałka - 27 lutego 2020 r., godz. 16.30-18.00

                                          

 

                              

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127    

ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl