ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW NA ROK 2023/2024
Grupa I   –   15.09   –   godz. 16.00
Grupa II   –   14.09   –   godz. 16.00
Grupa III   –   12.09   –   godz. 16.00
Grupa IV   –   11.09   –   godz. 16.00
Grupa V   –   13.09   –   godz. 16.00

 

Zebrania odbywają się w salach poszczególnych grup bez obecności dzieci.