„KODUJ Z NAMI” – KONKURS RODZINNY

Zachęcamy wszystkie rodziny naszych krasnoludków do udziału w międzyprzedszkolnym rodzinnym konkursie „Koduj z nami”.

Aby wziąć w nim udział należy stworzyć grę matematyczną z elementami kodowania.

Do gry należy dołączyć instrukcję i przynieść ją do naszego przedszkola w dniach 4 – 26 maja 2023 r.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Konkurs jest realizowany w ramach prowadzonego w naszym przedszkolu
projektu „Matematyka dobra sprawa, wszystko w głowie nam układa”.

 

KONKURS RODZINNY Z NAGRODAMI „KODUJ Z NAMI”
GRA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI KODOWANIA
Przedszkole Samorządowe nr 127 w Krakowie zaprasza do udziału w Konkursie matematycznym realizowanym w ramach programu „Matematyka dobra sprawa, wszystko głowie nam układa” realizowanego z programu grantowego „Rosnę z matematyką” fundacji mBank.

Regulamin konkursu:

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzinami gry matematycznej z elementami kodowania.
2. Organizator konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 127 ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków.
3. Cele konkursu:
• Pobudzanie dziecięcej wyobraźni i pomysłowości,
• Stworzenie gry z elementami kodowania,
• Rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
• Zaangażowanie rodziny uczestników konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez dziecko i rodzica (lub całej rodziny) gry matematycznej z elementami kodowania. Elementem koniecznym jest dołączenie do gry jasno napisanej instrukcji.

4.  Do pracy należy dołączyć następujące dokumenty: zgodę rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1), metryczkę dziecka (załącznik nr 2 ) oraz
podpisaną klauzulę informacyjną.

Przebieg konkursu:
* Termin dostarczania prac: 4 – 26 maja 2023r. na adres: Przedszkole Samorządowe nr 127 im. Koszałka Opałka ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków.

*Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

*Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu i zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Przedszkolu Samorządowym nr 127 Kraków. Ponadto relacja w formie zdjęć prac konkursowych zostanie udostępniona na stronie internetowej przedszkola.

* Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie rozdania dyplomów i nagród w konkursie.

5. Ocena prac i nagrody przyznane uczestnikom konkursu:
Jury konkursowe powołane przez Organizatora wyłoni I, II i III miejsce (od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie).
Oceniający szczególnie będą brać pod uwagę:

• oryginalność pomysłów
• estetyka i staranność
• kreatywność i pomysłowość
• zgodność z tematem konkursu

W konkursie są przewidziane nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 31 maja 2023r. na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 127 Kraków.

Koordynatorzy konkursu: Ewelina Węgrzyn, Magdalena Krakowska, Ewa Słowik