Zapraszamy wszystkie krasnoludkowe rodzinki
do wzięcia udziału w konkursie literackim.
Napiszcie wiersz na temat:
„Zimo, zimo, gdzie jesteś…”

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
17 lutego 2023 r.
podczas XV Festiwalu Artystycznego „Cztery Pory Roku. Zima”

Prace przynieście do pań z grupy IV, w nieprzekraczalnym terminie
do 13 lutego 2023 r.