Wieloletnia Koncepcja Pracy

Samorządowego Przedszkola nr 127  im. „Koszałka Opałka” w Krakowie

 

Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…
                                                                                                                                                               /  Janusz Korczak

Opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. roku w sprawie podstawy programowej,  na podstawie art.47 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e, f i n ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2017r. poz 59)

Źródła opracowania koncepcji:
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją: Prowadzenia ścisłej współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Koncepcja opracowana na lata 2020-2023r.

1. Empiryczne poznawanie świata, jako element kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz    rozumienie jej wpływu na nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
2. Organizowanie działań zmierzających do dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.
3. Rozwijanie aktywnych postaw twórczych dzieci oraz umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie realizacji potrzeb
teatralnych, plastycznych i muzycznych a także systematyczne wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka.

            NASZA  MISJA
Jesteśmy po to, aby umożliwić dziecku poznanie piękna i oryginalności naszego regionu. Będziemy kształtować i pielęgnować w naszych wychowankach poczucie przynależności do regionu ziemi krakowskiej poprzez nawiązywanie bliskich kontaktów ze środowiskiem, w którym żyją i wzrastają. Postaramy się ukazać naszym wychowankom – jaki to nadzwyczajny przywilej – mieszkać w Krakowie i stawać się tym samym cząstką historii miasta, które samo w sobie jest już historią. Wszystko jedno, czy jest się człowiekiem dużym, czy małym, mieszkając w Krakowie, jest się dopuszczonym do obcowania z niepowtarzalnym pięknem ulic, zaułków, placów, chodzi się ulicami, po których stąpali królowie, patrzy się w niebo z tego samego punktu, z którego widział je Kościuszko, Kopernik, Jagiełło i inni wielcy Polacy. Będziemy dążyć do tego, aby nasze dzieci zrozumiały dlaczego Kraków jest światowym dziedzictwem kultury. Że żyjąc, pracując, ucząc się, mieszkając w Krakowie- dotyka się historii swojego narodu, a to jest niezwykle zobowiązujący przywilej.

          NASZA  WIZJA
W naszym przedszkolu będziemy kształtować patriotyzm lokalny, dążąc do tego, aby dziecko dokładnie poznało i nauczyło się kochać swoje miasto, poczuło związek z rodzimą tradycją. Stworzymy przedszkole otwarte na potrzeby środowiska, do którego dzieci będą uczęszczały nie tylko z racji tego, że placówka jest w rejonie, ale przede wszystkim dlatego, że taki profil pracy przedszkola zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, poszanowanie i pielęgnowanie tradycji regionu, rozbudzanie zdolności twórczych, a stworzona atmosfera roztacza aurę przychylności, rodzinnego ciepła i poszanowania indywidualności.

 

I. CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe nr 127 nosi imię Koszałka Opałka. Jego siedziba mieści się w Krakowie, w centrum Osiedla Podwawelskiego przy ul. Komandosów 13, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. W okolicy przedszkola obowiązuje strefa płatnego parkowania.
Placówka zlokalizowana jest w wolnostojącym, piętrowym budynku, na zapleczu, którego znajduje się duży ogród z nowym, funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Nasze przedszkole jest ogólnodostępne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dzieci bawią się i pracują w 5 grupach zbliżonych wiekowo.
Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Na parterze mieści się: szatnia, dwie sale zajęć wyposażone w łazienki, sekretariat, gabinet dyrektora i kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi.  Na piętrze: trzy sale zajęć z łazienkami, aneks kuchenny, pokój nauczycielski z biblioteką, pomieszczenie administracyjne oraz sala do zajęć dodatkowych.
Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Dzień aktywności dzieci:
6:30 – 8:00
Bawimy się w ulubionych kącikach, gotujemy śniadanko dla lalek, budujemy z klocków, ryzujemy, gramy, układamy puzzle i rozmawiamy.

8:00 – 8:30
Bawimy się wszyscy razem przy muzyce, uczymy się pląsów, wierszyków i śmiesznych wyliczanek. Słuchamy bajeczek. Wykonujemy poranną gimnastykę.

8:30 – 9:00
Myjemy ręce i jemy pyszne śniadanko

9:00 – 9:30
Mamy czas na zabawę i rozmowy z kolegami oraz zadbanie o porządek na naszej sali.

9.30 – 10.20
Nasza pani zaprasza nas do wspólnych zajęć. Gimnastykujemy się, śpiewamy, tańczymy, malujemy, rysujemy, słuchamy opowiadań i uczymy się liczyć.

10:20 – 12:00
Idziemy na spacer albo do ogrodu przedszkolnego. Bawimy się w piaskownicy, kręcimy na karuzeli, gramy w piłkę, skaczemy na skakance albo obserwujemy przyrodę. Nasza pani wymyśla dla nas konkursy sprawnościowe, zabawy ruchowe i zaprasza do zabaw zespołowych. Jeśli pada deszcz, zostajemy na sali i świetnie się bawimy.

12:00 – 12:45
Myjemy ręce i jemy obiadek

12:45 – 14:15
Odpoczywamy po obiedzie: słuchamy muzyki i bajek. Wykonujemy karty pracy, gramy wspólnie w gry dydaktyczne, układamy puzzle, słuchamy bajek, bawimy się w kącikach tematycznych. Jeśli nie pada deszcz, idziemy na spacer lub do ogrodu przedszkolnego. Instruktorzy zapraszają nas na zajęcia dodatkowe.

14:15 – 14:45
Myjemy ręce i jemy podwieczorek

14:45 – 16:00
To nasz czas na wspólną zabawę.  Nasza pani zaprasza nas również do pracy indywidualnej, poszerzania naszych zainteresowań, wykonywania prac na konkursy plastyczne itp.

16:00 – 17:30
Nasza pani zaprasza nas na warsztaty w ramach Talenciarnii Koszałka Opałka:
* Laboratorium Profesora Ciekawskiego – zabawy logiczno-matematyczne
* „Mały  Bystrzak”, czyli zabawy w programowanie i kodowanie
* „Poszukiwacze tajemnic” – laboratorium  badawczo-eksperymentalne
* Laboratorium komputerowe – robotyka  – zajęcia z komputerami i klockami lego

To również nasz czas na zabawę dowolną. Trzeba się tylko zastanowić kogo zaprosić do zabawy i w co się bawić.

Czas wracać do domu… ale przecież jutro będzie nowy dzień…

II.  FUNKCJA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA   PRZEDSZKOLA

W przedszkolu realizowany jest następujący program:
„ Kocham przedszkole” –  Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek- Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2016r.
Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. W Programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowanie przedszkolnego:
1. Jestem i działam z innymi
2. Żyję zdrowo i bezpiecznie
3. Działam w harmonii z przyrodą
4. Myślę i działam matematycznie
5. Mówię i rozumiem
6. Będę czytać i pisać
7. Jestem odbiorcą i twórcą
8. Żyję wśród innych kultur i narodowości
W programie realizowanie zadań edukacyjno – wychowawczych odnosi się do konstruktywistycznej teorii uczenia się czyli:
–   Indywidualnego postrzegania dziecka z własnymi potrzebami rozwojowymi i strategiami uczenia się,
–   Uczenie się zachodzi przez własną aktywność dziecka w trakcie podejmowania atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań,
–   Nauczyciel stwarza maksymalnie sprzyjające warunki do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji z zakresu
wszystkich aspektów jego osobowości.

W przedszkolu prowadzimy edukację matematyczną w oparciu o metodę prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka” oraz program edukacyjny „Uczymy dzieci programować”
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie –  naucz, jeśli nie wie – wytłumacz,  jeśli nie może – pomóż!”        /J. Korczak

Powyższe słowa wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela.
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, nauczyciele wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

W swojej pracy adaptujemy więc elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe, pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w  przestrzeni)
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających, rozwój psychomotoryczny dziecka),
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem),
 • „ Edukacja przez ruch”- D. Dziamska,
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana,
 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna),
 • Techniki relaksacyjne,
 • Bajki terapeutyczne.

Tradycją placówki jest organizowanie uroczystości i imprez, w których czynny udział biorą rodzice. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć. Do takich uroczystości należą:

 •  Pasowanie dzieci najmłodszych na przedszkolaka
 • Wróżby andrzejkowe
 • Bal karnawałowy
 • Festiwal artystyczny „Cztery Pory Roku”
 • Święto Pluszowego Misia
 • Spotkanie wigilijne
 • Jasełka
 • Spotkanie wielkanocne
 • Dzień babci i dziadka
 • Powitanie wiosny i Święto Patrona
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Dziecka
 • Tydzień rodziny
 • Pożegnanie starszaków
 • Spotkania z teatrem
 • Spotkania ze Szkołami Podstawowymi

oraz inne wynikające z rocznych planów pracy przedszkola.

Przedszkole posiada plan adaptacyjny.
W przedszkolu organizowane są dni otwarte i spotkania adaptacyjne z udziałem rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola. Celem tych spotkań jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców, szybsze przystosowanie do nowego środowiska, poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola.
Spotkania adaptacyjne organizowane są w formie Zabaw Fundamentalnych i odbywają się raz w tygodniu od października do maja.

 

III.  WIZJA DZIECKA  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Dziecko:

 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Czuje się bezpiecznie
 • Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie
 • Jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo
 • Przejawia umiejętności dobrego i skutecznego kontaktowania się z innymi ludźmi,
 • Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie   nauki w szkole z powodzeniem
 • Zna swoją tożsamość regionalną i narodową

Ponadto dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń,

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia

Prawa dziecka w naszym przedszkolu zostały opracowane na podstawie Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko ma obowiązek:

 • Przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł – kodeks przedszkolaka,
 • Przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 • Wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
 • Przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
 • Szanować wytwory innych dzieci,
 • Godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem

Model absolwenta:
Dążymy do tego, aby dziecko, które opuszcza mury naszego przedszkola:

 • Było zdrowe i aktywne ruchowo,
 • Posiadało poczucie bezpieczeństwa,
 • Było otwarte, aktywne, nastawione na poznawanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej
 • Systematycznie wzbogacało własne doświadczenia,
 • Było kreatywne,
 • Wytrwale dążyło do sukcesu, umiejętnie pokonując trudności,
 • Było dojrzałe społecznie, emocjonalnie, dobrze wychowane, kulturalne, uprzejme
 • Było nastawione nie tylko na siebie, ale także na drugiego człowieka,
 • Posiadało kluczowe składniki inteligencji emocjonalnej, jak: wiarę w siebie,ciekawość, samokontrolę, towarzyskość, umiejętność porozumiewania się, współdziałania,
 • Posiadało poczucie tożsamości narodowej, świadomość bycia Polakiem
 •  Zdawało sobie sprawę z różnorodnych zagrożeń współczesnej cywilizacji i potrafiło przynajmniej niektórych unikać.Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, a więc:
  wykazuje :
  –  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  –  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
  –  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
  –  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
  –  umiejętność współpracy w grupie
  –  umiejętność radzenia sobie z trudnościami
  –  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
  –  samodzielność,
  –  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)posiada:
  –  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich  sposób-  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
  –  podstawowa wiedzę o świecie;
  umie:
  –  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
  rozumie, zna, przestrzega:
  –  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
  –  zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
  –  zasady kultury współżycia, postępowania,
  –  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
  –  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
  nie obawia się:
  –  występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
  –  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  –  wykazywać inicjatywy w działaniu,
  –  wyrażania swoich uczuć;

 

IV.   NAUCZYCIEL

1.  Jest zaangażowany w pracę przedszkola.
2.  Jest aktywny i twórczy.
3.  Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
4.  Dba o bezpieczeństwo dziecka, wspiera jego rozwój psychofizyczny, umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia
5.  Doskonali, podnosi kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i wzbogaca warsztat pracy.
6.  Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami .
7.  Stosuje nowoczesne metody pracy.
8.  Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
9.  Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.
10. Współdziała z zespołem.
11. Jest wzorem i przykładem dla dzieci i rodziców

 

V.  RODZICE

1. Mają swoje prawa i obowiązki wynikające ze statutu przedszkola.
2. Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
3. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.
4. Uzyskują pomoc specjalistów.
5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
6. Są partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem

 

VI.  WSPÓŁPRACA Z  RODZINĄ

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
1.  Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
2.  Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
3.  Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
4.  Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
5.  Informowanie rodziców o stosowanych metodach dyscyplinujących dziecko w przedszkolu,
6.  Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
1.  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez   siebie programu nauczania i wychowania,
2.  Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
3.  Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych i innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
4.  Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
5.  Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
6.  Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Formy współpracy z rodzicami w dobie pandemii COVID-19:
1. Preferowany kontakt mailowy (maile grupowe) lub telefoniczny (po godzinach pracy nauczyciela)
2. Kontakt osobisty w ważnych sprawach z inicjatywy rodzica lub nauczyciela (wg. harmonogramu, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie)
3. Spotkania odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dezynfekcja rąk po wejściu do przedszkola, zasłonięte usta i nos, zachowanie bezpiecznej odległości)

 

VII.  WSPÓŁPRACA ZE  ŚRODOWISKIEM

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami podstawowymi (P-25, P-26, P-30), MDK, Domem Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego , policją, strażą pożarną, biblioteką osiedlową, władzami samorządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego dziecka,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.
  Akcje charytatywne na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia:
  – w zbiórce używanej odzieży „ Pomaganie przez ubieranie” – Hospicjum dla dzieci im. Ks.J. Tischera,
  – zakrętek plastikowych dla osób niepełnosprawnych – wymiana na wózki inwalidzkie – „Fundacja bez tajemnic” lub inne
  – „ Góra grosza”- Fundacja nasz Dom
  – wspieranie pensjonariuszy DPS im. Brata Alberta z ul. Nowaczyńskiego
  – wspieranie Schroniska dla bezdomnych im. Brata Alberta z ul. Skałecznej
 • – wykonywaniu kartek z życzeniami dla dzieci z oddziałów onkologicznych – „Wylosuj Anioła”

VIII. PROMOCJA
Cele:
* pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
* nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
* upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:
• prezentowanie życzliwej postawy wobec dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych,
• dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
• popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
• prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
• prowadzenie kącików dla rodziców,
• organizacja uroczystości i imprez z udziałem rodziców,
• zabieganie o notatki w prasie,
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
• upowszechnianie informacji o przedszkolu,
• udział w zewnętrznych konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez inne placówki opiekuńczo-wychowawcze i kulturalne.
• Prowadzenie „Zabaw Fundamentalnych” – zabawy dla dzieci, które w przyszłości, będą uczęszczały do przedszkola.
• Współpraca z wyższymi uczelniami.

 

IX. PRACA PRZEDSZKOLA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Procedury opracowywane na bieżąco na podstawie wytycznych GIS, MS i MEN

 

X. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2020-2023

ZADANIE 1:
„ KRASNOLUDKI W ŚWIECIE PRZYRODY I EKOLOGII” – JESTEŚMY EKO

Cele:
– Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt,
– Ukazanie walorów estetycznych otaczającej nas przyrody,
– Samodzielne zdobywanie doświadczeń,
– Wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,
– Ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka,
– Wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania z zasobów natury,
– Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
– Wspieranie dzieci podczas zdalnej nauki,
– Zachęcanie do podejmowania działań w domu, podczas nauki na odległość,
– Wspieranie rodziców poprzez kontakt elektroniczny z nauczycielem i wspólne działania na rzecz dzieci.

Działania:

 • Udział w zajęciach badawczych w przedszkolu z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych,
 • Kontakt z przyrodą poprzez wyjścia do ogrodu przedszkolnego, spacery do pobliskiego parku, ogródki działkowe
 • Oglądanie filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej,
 • Prowadzenie ogródków przedszkolnych – sadzenie roślin i warzyw,
 • Prowadzenie kącików przyrodniczych hodowla roślin doniczkowych,
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dzielenie się spostrzeżeniami,
 • Wykonywanie prac plastycznych z przyrodniczych materiałów,
 • Udział w Akcjach Charytatywnych na rzecz zwierząt ; „ Gwiazdka dla zwierzaka” – zbieranie żywności do Schroniska dla zwierząt,- zbiórka zużytych tuszy,
 • Udział w zewnętrznych konkursach promujących ekologię,
 • Zbiórka zakrętek plastikowych dla dzieci niepełnosprawnych – wymiana na wózki inwalidzkie, Zbiórka używanej odzieży – „ Pomaganie przez ubieranie” –Hospicjum dla dzieci im. Ks. J. Tischera,
 • Segregowanie śmieci w salach – zachęcanie do segregacji,
 • Obchody Dnia Ziemi – Festiwal piosenki ekologicznej,
 • Obchody Dnia Polskiej Niezapominajki – maj,
 • „Poznajemy polskie rośliny” – zajęcia edukacyjne w terenie,
 • Tworzenie prac z materiału przyrodniczego,
 • Przynoszenie darów przyrody ze spacerów i wycieczek,
 • Wystawienie inscenizacji o tematyce ekologicznej,
 • Obchody Festiwalu Artystycznego- Cztery Pory Roku,
 • Dokarmianie zwierząt w zimowej porze,
 • Prowadzenie zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców o tematyce ekologicznej,
 • Zorganizowanie konkursu rodzinnego w przedszkolu pt. „Krasnoludek z surowców wtórnych”,
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola,
 • Wydrukowanie przez nauczycieli materiałów dla dzieci i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,
 • Przygotowywanie i realizacja „Wirtualnego Przedszkola” (w razie zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19)

Oczekiwane efekty:
Dziecko:

 • zna rolę i znaczenie ochrony naturalnego środowiska,
 • posługuje się słownictwem wzbogaconym o treści ekologiczne,
 • zna i nazywa różne ekosystemy,
 • rozumie skutki niewłaściwego zachowania się w naturalnym środowisku,
 • wykorzystuje surowce wtórne w pracach plastyczno-technicznych,
 • wie, na czym polega ekologiczny styl życia-promocja zdrowia,
 • ma właściwy nawyk oszczędzania wody,
 • zna swoje najbliższe środowisko przyrodnicze,
 • bierze odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego,
 • jest świadomy, że woda i powietrze są niezbędnymi czynnikami dla życia na ziemi,
 • świadomie i aktywnie korzysta z ekologicznego środowiska.

ZADANIE 2:
„ MATEMATYCZNY ZAWRÓT GŁOWY ” – EDUKACJA MATEMATYCZNA I INFORMATYCZNA.

Cele:
– Umożliwienie dzieciom rozwoju twórczego myślenia,
– Pomoc w osiąganiu sukcesu oraz rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
– Rozwijanie sprawności rachunkowej,
– Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
– Rozwijanie uzdolnień matematycznych i indywidualnych predyspozycji,
– Uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy,
– Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
– Wspieranie dzieci w podejmowaniu własnych działań poprzez rozwijanie umiejętności informatycznej,
– Wspieranie dzieci podczas zdalnej nauki,
– Zachęcanie do podejmowania działań w domu, podczas nauki na odległość,
– Wspieranie rodziców poprzez kontakt elektroniczny z nauczycielem i wspólne działania na rzecz dzieci.

Działania:

 • Utworzenie w każdej sali kącików „Nasze matematyczne skarby” –patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematyczny,
 • Udział starszych dzieci w międzyprzedszkolnym konkursie matematycznym,
 • Tworzenie kącików kreatywnych zabaw,
 •  „Kalendarz przedszkolaka” – zorganizowanie kącika pozwalającego na prowadzenie systematycznych obserwacji i poznania pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy,
 • Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu ukierunkowania ich na prawidłową stymulację rozwoju myślenia matematycznego dzieci,
 • Kodowanie na dywanie – zadania i gry z użyciem prostego kodowania,
 • Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej ozobotów, bee botów i innych inteligentnych robotów
 • Prowadzenie zajęć matematycznych i Robotyki – „Sowa mądra głowa” w ramach Projektu edukacyjnego KREATYWNY PRZEDSZKOLAK W CZTERECH PORACH ROKU,
 • Artykuły dla rodziców na temat zagrożenia w sieci, uzależnienia się od komputerów i Internetu ,
 • Konkurs rodzinny techniczno – plastyczny –„Mój wynalazek – mój robot ”
 • Nawiązanie kontaktu ze Szkołami Podstawowymi – cykliczny udział w lekcjach matematyki – dzieci 6 letnie,
 • Wykorzystanie programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca Matematyka” w celu zaplanowania płynnej realizacji działów edukacji matematycznej w poszczególnych grupach wiekowych.
 • Zestaw zabaw wspierających poznanie schematu własnego ciała w oparciu o metodę dobrego startu M. Bogdanowicz,
 • Pląsy i zabawy paluszkowe jako środek do wprowadzenia dzieci w świat edukacji matematyczne,
 • Zabawy ruchowe ukierunkowane na poznanie i utrwalanie pojęć matematycznych,
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola,
 • Wydrukowanie przez nauczycieli materiałów dla dzieci i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,
 • Przygotowywanie i realizacja „Wirtualnego Przedszkola” (w razie zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19)

Oczekiwane efekty:
Dziecko:

 • Potrafi dokonywać porównywania, klasyfikowania, uogólniania, odnajdowania związków przyczynowo-skutkowych w toku działania;
 • Stosuje pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej;
 • Liczy elementy, dodają i odejmują oraz stosują liczebniki główne i porządkowe;
 • Zna pojęcia związane z czasem, wagą, objętością;
 • Stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym;
 • Dostrzega regularności i korzystają z nich w rozmaity sposób;
 • Panuje nad sobą, także w sytuacjach, kiedy nie wszystko przebiega po ich myśli;
 • Potrafi współpracować w parach lub małych zespołach;
 • Zna podstawy kodowania i programowani

ZADANIE 3:
„ W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Cele:
– Kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych; organizowanie zajęć dotyczących zdrowego odżywiania: uświadamianie dzieciom wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i sprawność fizyczną,
– Poznawanie podstawowych zasad dotyczących higieny osobistej i zdrowego odżywiania.
– Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów (mleka, sera, ciemnego pieczywa, owoców i warzyw),
– Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
– Poszerzenie świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania poprzez propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin,
– Wspieranie dzieci podczas zdalnej nauki,
– Zachęcanie do podejmowania działań w domu, podczas nauki na odległość,
– Wspieranie rodziców poprzez kontakt elektroniczny z nauczycielem i wspólne działania na rzecz dzieci.

Działania:

 • Prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia, poznawanie pochodzenia różnych produktów spożywczych i ich wartości odżywczych,
 • „Co to jest zdrowa żywność” – zapoznanie i utrwalanie tzw. piramidy żywieniowej,
 • Zajęcia kulinarne w przedszkolu polegające na przygotowywaniu przez dzieci zdrowych przekąsek kompotów na bazie sezonowych warzyw i owoców,
 • Zajęcia z wykorzystaniem różnej aktywności dzieci – „Drzewa owocowe – śliwa ” , co można zrobić ze śliwek – Dzień śliwki itp.
 • Zajęcia z wykorzystaniem różnej aktywności dzieci „Jadłospis dla przedszkolaka” – poznanie przez dzieci elementarnych zasad zdrowego żywienia, rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy, chipsów, itp.
 • Wykonanie kącika eksponującego zdrowy styl życia, plakat, gazetki itp.
 • Owocowy Quiz – konkurs wewnątrzprzedszkolny,
 • „ Kolorowy tydzień” – promowanie jedzenia owoców i warzyw,
 • „ Od ziarenka do bochenka” – poznanie procesu powstawania chleba,
 • „ Wiem co jem” – poznawanie pochodzenia różnych produktów spożywczych i ich wartości odżywczych,
 • „ Kiermasz zdrowej żywności” – warsztaty z rodzicami – wykonanie sałatek,
 • „ Podróż do mlecznej krainy” – poznanie pochodzenia mleka,
 • Mleko i jego przetwory – jak zrobić ser z mleka – doświadczenia,
 • „Dzień sera” – degustacja różnych serów,
 • Słuchanie wierszy o tematyce zdrowego odżywiania się,
 • „Co tam u pszczółki Mai?” – zaproszenie pszczelarza,
 • „ Zdrowe urodziny” – akcja propagująca ograniczenie przynoszenia słodkiego poczęstunku urodzinowego w zamian za zdrowe przekąski,
 • Rodzinny konkurs fotograficzny pt. „Moje zdrowe weekendowe śniadanie”.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola,
 • Wydrukowanie przez nauczycieli materiałów dla dzieci i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,
 • Przygotowywanie i realizacja „Wirtualnego Przedszkola” (w razie zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19)

Oczekiwane efekty:
Dziecko:

 • Przejawia zainteresowanie swoim zdrowiem i rozwojem,
 • Zna zasady zdrowego żywienia kulturalnie spożywa posiłki,
 • Rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania się,
 • Potrafi rozróżnić produkty warunkujące prawidłowy rozwój i wzrost organizmu,
 • Potrafi (przy pomocy osoby dorosłej) skomponować zdrowy posiłek,
 • Dba o kulturę spożywania posiłków,
 • Jest sprawne fizycznie na miarę swoich możliwości ,
 • Samodzielnie podejmuje zabawy na świeżym powietrzu wykorzystaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym,
 • Bierze udział w zajęciach organizowanych na powietrzu,
 • Uczestniczy w częstych spacerach, hartuje organizm.

ZADANIE 4:
„KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”

Cele:
– Rozwijanie zainteresowań literaturą
– Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
– Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
– Rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.
– Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
– Wdrażanie do dbania o książki i szanowania ich.
– Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci (rozwijanie koncentracji uwagi, wyobraźni, twórczego myślenia).
– Rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
– Wspieranie dzieci podczas zdalnej nauki,
– Zachęcanie do podejmowania działań w domu, podczas nauki na odległość,
– Wspieranie rodziców poprzez kontakt elektroniczny z nauczycielem i wspólne działania na rzecz dzieci.

Działania:

 • Układanie bajki o wymyślonych przez siebie bohaterach – współpraca z rodzicami,
 • Konkurs wiedzy pt. „ Jaka to bajka”,
 • Systematyczne czytanie dzieciom książek w przedszkolu,
 • Zachęcanie rodziców poprzez komunikator email do czytania dzieciom książek w domu,
 • Zabawy w teatr – z udziałem pacynek i kukiełek wykonanych wspólnie z dziećmi,
 • Poznawanie różnych rodzajów książek,
 • Zapoznanie dzieci ze współczesną formą książki – e-book,
 • Konkurs pt. „Przedszkolaki lubią wiersze”,
 • „Wszystko w porządku” – czytanie dzieciom książek rozwijających umiejętność rozpoznawania uczuć,
 • “Legendy z różnych stron świata” – realizacja projektu e-Twinning ,
 • „Matematyka mniam mniam” – pieczenie chrupiących trójkącików według książki Grzegorza Kasdepkego,
 • “Księgarnia dla szybko liczących” – przeliczanie książek na półkach, zabawy w sklep,
 • “Słonie plus komary” – tworzenie zadań z treścią inspirowanych przeczytaną książką,
 • Zajęcia badawcze np.; Wykonanie papieru czerpanego, doświadczenia przy użyciu papieru, tańczące skrawki papieru, co się dzieje z papierem w wodzie,
 • Aktywność plastyczna np. Malowanie na papierze czerpanym, wykonanie zakładek do książek, wykonanie kukiełek do zabaw w teatr, wykonanie ilustracji do czytanych bajek, popołudnia z orgiami itp.
 • „A to ciekawe! Inwentarz drzew” – wykonanie jesiennego albumu z listkami,
 • Aktywność muzyczna dzieci np. Słuchanie piosenek o książkach, bajkach, “Uwenturki” – wykorzystywanie na zajęciach książek wprowadzających dzieci w świat muzyki (np. “Muzyka z patyka, czyli skąd się biorą dźwięki?”, “Koło, trójkąt i pięć linii, czyli jaki kształt ma muzyka?”, “Czarno na białym, czyli jaki kolor ma muzyka?”, “Solo i w duecie, czyli o tym, czy można policzyć muzykę?”, “ABC I CDE, czyli o tym, gdzie szukać muzycznych liter?, “Opowieści bardzo muzyczne”- stopniowe, łagodne wprowadzenie w świat klasycznych utworów muzyki poważnej,
 • Oglądanie filmów edukacyjnych np. „ Od drzewa do papieru” – jak powstaje papier, „ Jak powstaje papier toaletowy”,
 • Historyjki obrazkowe np. „ Jak powstaje książka”,
 • Zapoznanie z maszyną do pisania – warsztaty pisania – starsze dzieci,
 • Współpraca z Biblioteką Osiedlową – zapoznanie z pracą bibliotekarza, sposobem wypożyczania książek itp.
 • Zorganizowanie w sali „Kącika książki” – wzbogacanie (współpraca z rodzicami),
 • Umieszczanie na tablicy dla rodziców artykułów nt: Znaczenie głośnego czytania dla rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i moralnego dzieci; propozycji literatury dla dzieci w różnym wieku itp.
 • Założenie w salach pudełek na makulaturę,
 • Obchody : Dnia postaci z bajek, Dnia poezji – w tygodniu Patronalnym Koszałka – Opałka, Dnia Książki, Dnia Bibliotekarza,
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • Zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola,
 • Wydrukowanie przez nauczycieli materiałów dla dzieci i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców,
 • Przygotowywanie i realizacja „Wirtualnego Przedszkola” (w razie zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19)

Oczekiwane efekty:
Dziecko:

 • Wykazuje zainteresowanie książką,
 • Słucha ze zrozumieniem,
 • Dba o własne książki oraz udostępnione pozycje z księgozbioru i chroni je przed zniszczeniem,
 • Zna terminy i pojęcia związane z biblioteką i książką,
 • Zna zasady wypożyczania książek
 • Wie jak zachowywać się podczas korzystania z czytelni i bibliotek,
 • Zna wybranych autorów literatury dziecięcej,
 • Zna wybrane bajki i baśnie polskie i innych narodów,
 • 0powiada o utworach, bajkach, legendach itp. bądź ich wybranych fragmentach
 • Wypowiada się swobodnie,
 • Dokonuje oceny postępowania bohatera literackiego,
 • Dopowiada zgodnie z własną wyobraźnią inny niż w książce koniec baśni (utworu literackiego),
 • Właściwie odczytuje przesłanie baśni, rozumie morał

ZADANIE 5
„KRAKÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

Cele:
– Poznanie krakowskich tradycji poprzez kontakt ze sztuką ludową.
– Budzenie zainteresowań historią Krakowa.
– Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez udział w uroczystościach miasta Krakowa.
– Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności regionu krakowskiego.
– Kształtowanie wrażliwości poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych.

Zadania:

 • Zgromadzenie literatury i pomocy służącej realizacji przedsięwzięcia.
 • Opracowanie treści kształcenia patriotycznego.
 • Przygotowanie scenariuszy zajęć z zakresu edukacji patriotycznej.
 • Stworzenie kącika regionalnego.
 • Sporządzenie planu uroczystości upamiętniających krakowskie wydarzenia historyczne.
 • Poznanie charakterystycznych zabytków Krakowa, podczas wspólnych zajęć.
 • Zapoznanie ze strojem ludowym.
 • Poznanie tradycji i zwyczajów krakowskich.
 • Nauka piosenek i tańców regionalnych.
 • Budzenie zainteresowań aktualnymi wydarzeniami z życia miasta.
 • Organizowanie zajęć otwartych, warszatowych dla rodziców z zakresu edukacji regionalnej. ” (czasowo zawieszone w związku z pandemią COVID-19)

Oczekiwane efekty:
Dziecko:

 • Zna historię Krakowa oraz legendy z nim związane,
 • Potrafi wskazać Kraków na mapie Polski,
 • Potrafi określić rodzaj krajobrazu,
 • Zna wybrane zabytki miasta,
 • Wie jak wygląda regionalny strój krakowski,
 • Rozumie potrzebę kultywowania tradycji,
 • Umie zatańczyć krakowiaka,
 • Zna legendy związane z powstaniem Polski,