Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

Publiczne

Krakowski Ośrodek Terapii.
Specjalistyczna poradnia Psychogiczno-Pedagogiczna
31-148 Kraków ul. Helclów 23a, tel. 012 422 18 58
http://www.kot.krakow.pl/

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
30-419 Kraków ul. Półkole 11, tel. 012 412 15 66

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
31-067 Kraków ul. Adama Chmielowskiego 1, tel. 012 430 53 67, 012 430 50 52
http://www.poradnia.oswiata.org.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
31-231 Kraków ul. Siewna 23 d, tel. 012 633 42 46, 012 415 69 68
http://poradnia2krakow.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3
30-306 Kraków ul. Konfederacka 18d, 012 269 38 51, 012 266 19 50, 012 266 55 65

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4
31-977 Kraków os. Szkolne 27,    tel. 012 644 18 85
https://www.poradnia4.krakow.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 (Filia)
31-605 Kraków os. Tysiąclecia 14, 012 647 11 78

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego
30-076 Kraków ul. Zakątek 2, tel.12 422 27 12

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Dla Dzieci Dyslektycznych
31-046 Kraków ul. Św. Gertrudy 2, tel. 012 422 43 83, 012 421 40 87

Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci Przedszkolnych
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 30 a, tel. 012 632 87 73, 012 294 54 33

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
PN. „Krakowski Ośrodek Kariery” w Krakowie
ul. Popławskiego 17
tel: (12)632-87-73 i 660-637-351

 

Niepubliczne

Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD
30-074 Kraków ul. Kazimierza Wielkiego 29,
tel./faks (012)251 49 24, 609 454809
http://www.poradnia.ptadhd.pl

Poradnia Psychologiczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji
31-546 Kraków ul. Mogilska 80, tel. 012 617 82 00, 012 617 82 22
http://dysleksjakrakow.pl/

Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej „UŚMIECH”
31-117 Kraków ul. Wenecja 6, tel. 012 429 29 79
http://www.usmiechkrakow.pl/

Młodzieżowa Poradnia Edukacji Psychoseksualnej „Pro Humana Vita”
31-422 Kraków ul. Sławkowska 1/4, tel. 012 422 53 29, 012 422 53 38, 012 422 53 38

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
30-110 Kraków ul. Filarecka 17/2 tel. 012 42171 57

Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno-Psychologiczna „Gaduła” 3
30-053 Kraków ul. Kronikarza Galla, tel. 12 633 47 36
http://www.gadulalogopedzi.pl/

 

INNE:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Kraków
Status prawny:
Adres siedziby: Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków
Telefon: (12) 430-35-03.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Radziwiłłowksa 8b
Tel. Całodobowy 12 421 92 82

Poradnia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Ul. Kopernika 21 a, Kraków
Gabinet lekarski
12 424 87 56
Rejestracja:
12 424 87 43

Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Rydygiera
REJESTRACJA (poziom -1):
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00,
czwartek w godz. 8.00 – 18.00
REJESTRACJA TELEFONICZNA:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 13.30 tel. 12 64 68 379

 

Pomoc terapeutyczną dla młodzieży i rodziny można otrzymać w poniższych ośrodkach:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Rydygiera
(Poradnia dla Dzieci i młodzieży, psychiatra)
REJESTRACJA (poziom -1):
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00,
czwartek w godz. 8.00 – 18.00
REJESTRACJA TELEFONICZNA:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 13.30 tel. 12 64 68 379

KOT – KRAKOWSKI  OŚRODEK  TERAPII
ul. Helclów 23a
Tel. 0124221858
e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl

KIP – KRAKOWSKI  INSTYTUT  PSYCHOTERAPII
Oddziały:
Ul. Krakowiaków
+48 12 644 12 66 w. 21
+48 12 644 12 66 w. 24
Ul. Ptaszyckiego
+48 12 682 11 50,
+48 692 960 436
Ul. Podbrzezie T
+48 12 423 02 28
+48 783 222 263
http://kip.edu.pl/

FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
Szlak 20,
31-153 Kraków
fundacja@naszlaku.org
telefon: 607 882 232

KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE
https://kcp.krakow.pl/psychoterapia/oferta-psychoterapii-dla-mlodziezy
ul. Zamoyskiego 56
tel.: 12 4224669
tel.,fax: 12 4221655
e-mail: poczta@kcp.krakow.pl

Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno
Aleja Pokoju 7
Telefon kontaktowy: 12 418 08 11 (w godz. 15:00 – 18:00)

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Ul. Rozrywka 1- punkt konsultacyjny
Tel.12 411 41 21
Telefon Zaufania 12 411 60 44

KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ
Ul. Wielicka 73, Kraków
Tel. 12 425 57 47

 

Inne ośrodki pomocowe:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Józefińska 14, Kraków
tel. 12 616 54 27
Dział Rodzin Zastępczych
ul. Piłsudskiego 29

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Słowackiego 20, Kraków
tel. 12 634 42 66

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31 – 137 Kraków
tel. 12 165 24 74 p. Maciej Szmidt (Wydział prewencji)

KOMISARIAT POLICJI I W KRAKOWIE
ul. Szeroka 35, 31-053 Kraków
tel: 12 61 57 039 (p. Tomasz Słowik)