W  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024  ROZWIJAMY  TALENTY  I  UZDOLNIENIA  DZIECI

RYTMIKA
czwartek
9:00 – 9:15       grupa I „Śpioszki”
9:15 – 9:30        grupa II „Śmieszki”
9:30 – 10:00     grupa V „Ważniaki”
10:00 – 10:30   grupa IV „Spryciarze”
10:30 – 11:00    grupa III „Łasuchy”

 

ZUMBA
wtorek
13:00 – 13:30     grupa III „Łasuchy”
13:30 – 14:00     grupa IV „Spryciarze”
14:00 – 14:30     grupa V „Ważniaki”
14:30 – 14:50     grupa II „Śmieszki”
14:50 – 15:10     grupa I „Śpioszki”

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
poniedziałek
14:45 – 15:45     grupa V „Łasuchy”
środa
14:45 – 15:15     grupa III „Śpioszki”
15:15 – 16:15     grupa II „Ważniaki”
czwartek
13:30 – 14:30     grupa I „Spryciarze”
14:30 -15:00      grupa II „Śmieszki”

 

ZAJĘCIA  W  RAMACH  TALENCIARNII  KOSZAŁKA  OPAŁKA