W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023  ROZWIJAMY  TALENTY  I  UZDOLNIENIA  DZIECI

RYTMIKA
wtorek
9:00 – 9:15       grupa I „Śpioszki”
9:15 – 9:30        grupa II „Śmieszki”
9:30 – 10:00     grupa V „Ważniaki”
10:00 – 10:30   grupa IV „Spryciarze”
10:30 – 11:00    grupa III „Łasuchy”

 

TANIEC TOWARZYSKI
czwartek
13:00 – 13:30     grupa III „Łasuchy”
13:30 – 14:00     grupa IV „Spryciarze”
14:00 – 14:30     grupa V „Ważniaki”
14:30 – 14:45     grupa II „Śmieszki”
14:45 – 15:00     grupa I „Śpioszki”

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
poniedziałek
13:00 – 14:00     grupa V „Ważniaki”
14:00 – 15:00     grupa IV „Spryciarze”
środa
13:00 – 14:00     grupa III „Łasuchy”
14:00 – 14:30     grupa II „Śmieszki”
14:30 – 15:00     grupa I „Śpioszki”

 

ZAJĘCIA  W  RAMACH  TALENCIARNII  KOSZAŁKA  OPAŁKA

Laboratorium komputerowe „Robotyka”  –    poniedziałek    godz. 16:00

„Mały Bystrzak” – zabawy w programowanie i kodowanie  –    środa    godz. 16:00

„Poszukiwacze tajemnic” – Laboratorium badawczo-eksperymentalne  –    czwartek    godz. 16:00

Zabawy logiczno-matematyczne  –   piątek    godz. 16:00