Numer konta opłat za przedszkole:

06 1020 2892 0000 5802 0590 4539

 

UWAGA!

Od września zmiana indywidualnych numerów do opłat za korzystanie z usług przedszkola.

  Tutaj sprawdzisz jakie są Twoje opłaty za korzystanie z usług przedszkola

   Tutaj sprawdzisz jakie są Twoje opłaty za korzystanie z usług przedszkola

  Tutaj sprawdzisz jakie są Twoje opłaty za korzystanie z usług przedszkola

      

OPŁATA  ZA  PRZEDSZKOLE

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

w wymiarze do 5-ciu godzin dziennie dla dzieci do 5 lat, od godz. 8.00 do godz. 13.00

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (poza podstawą programową) – 1,14 zł/h

posiadacze KKDR 3+ lub karty N  – 0,57 zł/h

posiadacze KKDR 3+ i karty N  – 0,00 zł/h

Zgodnie z zapisami uchwały nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, informujemy, iż dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (zerówka) mają zapewnione bezpłatne świadczenia udzielane w ramach wychowania i opieki.

 Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2022/23 (rok urodzenia 2016) – 0,00 zł/h

Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole  do 10  każdego  miesiąca,

natomiast zwrot książeczek do przedszkola  do 15  każdego  miesiąca !!!

 

OPŁATA  ZA  PRZEDSZKOLE  –  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Ważne!

Informujemy, że od 1.06.2022 dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 10 zł

 

          

RADA  RODZICÓW

Właściciel:

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 127

Ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków

 

Bank Pekao S.A.

Nr konta:

96 1240 1444 1111 0011 0088 7443

W tytule przelewu proszę napisać:

DAROWIZNA + imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza