„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
                                                                                                            /Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

  

Dlaczego Krasnale uczestniczą w akcjach charytatywnych?
Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. „Praca” dla nich uczy nas pokory wobec życia.
Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych…), integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!