Taniec  towarzyski                 Język angielski        Szachy

 

 

 

 

 

 

T A N I E C     T O W A R Z Y S K I

"EVOLUTION"

 

Zajęcia finansowane z budżetu przedszkola

 

 

 

 

 

J Ę Z Y K    A N G I E L S K I  

 

Zajęcia finansowane z budżetu przedszkola

 

 

 

 

S Z A C H Y

 

Zajęcia finansowane z budżetu przedszkola

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl