T A L E N C I A R N I A                                

K O S Z A Ł K A    O P A Ł K A

                       

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu działają następujące talenciarnie:

 

PLASTYCZNO - MALARSKA

KULINARNA I

KULINARNA II

WOKALNO - INSTRUMENTALNA

EKOLOGICZNO - BADAWCZA

MISTRZ  KODOWANIA

TANECZNA

PODRÓŻNICZA

OMNIBUSEK

 

 

                                                          

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu działają następujące talenciarnie:

 

PLASTYCZNO - MALARSKA

WOKALNO - INSTRUMENTALNA

EKOLOGICZNO - BADAWCZA

KULINARNA

MISTRZ  KODOWANIA

TANECZNA

OMNIBUSEK

 

 

                                                 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu działają następujące talenciarnie:

PLASTYCZNO - MALARSKA

KULINARNA

WOKALNA

EKOLOGICZNO - BADAWCZA

PODRÓŻNICZA

TANECZNA

OMNIBUSEK

 

 

 

                                                         

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu działały następujące talenciarnie:

 

PLASTYCZNO - MALARSKA

KULINARNA  -  "KOSZAŁKOWE KUCHCIKOWO"

WOKALNA

TANECZNA

EKOLOGICZNO -  BADAWCZA

 

 

 

                                                          

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu działały następujące talenciarnie:

 

PLASTYCZNO - MALARSKA

KULINARNA  -  "KOSZAŁKOWE KUCHCIKOWO"

WOKALNO  -  INSTRUMENTALNA

BADAWCZA

EKOLOGICZNA

 

 

 

                                                         

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu działały następujące talenciarnie:

 

PLASTYCZNO - MALARSKA

KULINARNA  -  "KOSZAŁKOWE KUCHCIKOWO"

WOKALNO  -  INSTRUMENTALNA

EKSPERYMENTALNO  -  BADAWCZA

 

 

                             

                                                 

 

W roku szkolnym 2012/2013 w Przedszkolu działały następujące talenciarnie:

 

PLASTYCZNO - MALARSKA

KULINARNA  -  "KOSZAŁKOWE KUCHCIKOWO"

MUZYCZNO - TEATRALNA

BADAWCZA

WOKALNA

GIMNASTYKA  DLA  SMYKA

                             

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

                                                                                                                   

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl