Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

Publiczne

Krakowski Ośrodek Terapii.

Specjalistyczna poradnia Psychogiczno-Pedagogiczna      

31-148  Kraków  ul. Helclów 23a, tel. 012 422 18 58

http://www.kot.krakow.pl/

 

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej 

30-419 Kraków ul. Półkole 11,        tel. 012 412 15 66

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1

31-067 Kraków ul. Adama Chmielowskiego 1, tel. 012 430 53 67, 012 430 50 52 

http://www.poradnia.oswiata.org.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 

31-231 Kraków ul. Siewna 23 d,  tel. 012 633 42 46, 012 415 69 68

http://poradnia2krakow.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3   

30-306 Kraków  ul. Konfederacka 18d, 012 269 38 51, 012 266 19 50, 012 266 55 65

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4

31-977 Kraków os. Szkolne 27,    tel. 012 644 18 85

https://www.poradnia4.krakow.pl/

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 (Filia)  

31-605 Kraków  os. Tysiąclecia 14, 012 647 11 78

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego 30-076 Kraków ul. Zakątek 2,    tel.12 422 27 12

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci Dyslektycznych                  31-046 Kraków ul. Św. Gertrudy 2, tel. 012 422 43 83, 012 421 40 87

 

Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci Przedszkolnych 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 30 a, tel. 012 632 87 73, 012 294 54 33

 

Niepubliczne

Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD

30-074 Kraków  ul. Kazimierza Wielkiego 29,

tel./faks (012)251 49 24,  609 454809

http://www.poradnia.ptadhd.pl

 

Poradnia Psychologiczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji                             31-546 Kraków ul. Mogilska 80, tel. 012 617 82 00, 012 617 82 22

http://dysleksjakrakow.pl/

 

Ośrodek Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej "UŚMIECH"                          31-117 Kraków ul. Wenecja 6, tel. 012 429 29 79

http://www.usmiechkrakow.pl/

Młodzieżowa Poradnia Edukacji Psychoseksualnej "Pro Humana Vita"              31-422 Kraków ul. Sławkowska 1/4, tel. 012 422 53 29, 012 422 53 38, 012 422 53 38

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży      30-110 Kraków ul. Filarecka 17/2   tel. 012 42171 57

Specjalistyczna Poradnia Logopedyczno-Psychologiczna "Gaduła"                      30-001 Kraków ul. Kronikarza Galla, tel. 12 633 47 36

http://www.gadulalogopedzi.pl/

 

                                                                                                  

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl