Numer konta opłat za przedszkole:

06 1020 2892 0000 5802 0590 4539

 

  Opłata za przedszkole                           Rada Rodziców     

 

 

UWAGA!

Od września zmiana indywidualnych numerów

do opłat za korzystanie z usług przedszkola.

 

   Tutaj sprawdzisz jakie są Twoje opłaty za korzystanie z usług przedszkola.

 

   Tutaj sprawdzisz jakie są Twoje opłaty za korzystanie z usług przedszkola.

 

   Tutaj sprawdzisz jakie są Twoje opłaty za korzystanie z usług przedszkola.

 

         

 

 

 

 

 

OPŁATA  ZA  PRZEDSZKOLE

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

w wymiarze do 5-ciu godzin dziennie dla dzieci do 5 lat, od godz. 8.00 do godz. 13.00

 

Zgodnie z zapisami uchwały nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, informujemy, iż dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (zerówka) mają zapewnione bezpłatne świadczenia udzielane w ramach wychowania i opieki.

 

Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole  do 10  każdego  miesiąca,

natomiast zwrot książeczek do przedszkola  do 15  każdego  miesiąca !!!

 

 

OPŁATA  ZA  PRZEDSZKOLE  -  INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

 

 

 

                        

RADA  RODZICÓW

Właściciel:

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 127

Ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków

 

Bank PKO SA O w Krakowie

Nr konta: 

  

W tytule przelewu proszę napisać:

DAROWIZNA + imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl