REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przyjmowanie wniosków od 1 marca – 30 marca
codziennie w godzinach 12.00 – 16.30

1.   Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego

na stronie www.krakow.formico.pl
2.   System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
3.   Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
4.  Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej,

tj. od 3 do 6 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 

 

                                                                                  

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl