REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa

z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się
1 marca 2021 r.
Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.


Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola:

18-26 lutego 2021 r.


Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.48768623.878474401.1611645867-221202016.1611645867

 

                                                                                  

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl