RADA  RODZICÓW  SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA  NR  127  W  KRAKOWIE

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący:  Pani Justyna Zub

Z-ca przewodniczącego:   Pani Sabina Płachecka

Skarbnik:   Pani Agnieszka Kłyś-Nowakowska

 

Rodzice przedszkolaków mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców

Właściciel:

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego 127

ul. Komandosów 13, 30-334 Kraków

Bank Pekao S.A.    Nr konta: 96 1240 1444 1111 0011 0088 7443

W tytule przelewu proszę napisać:     DAROWIZNA + imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza

 

DZIĘKUJEMY!

Krasnoludki z Koszałkiem Opałkiem