ZAJĘCIA  W  RAMACH  TALENCIARNII  KOSZAŁKA  OPAŁKA

 

Laboratorium komputerowe „Robotyka”- zajęcia z komputerami i klockami lego

Zajęcia bazują na zestawach LEGO – LOGO EDUCATION WE DO 1.0  i LOGO EDUCATION WE DO 2.0

Zestawy umożliwiają dzieciom zbudowanie robota wyposażonego w silniki i sensory.

Po skonstruowaniu modeli, dzieci „ożywiają” je zapisując (programując) specjalne kody i podłączając robota do komputera.

Tego typu zajęcia rozwijają sprawność manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia, rozwijają umiejętności matematyczne, uczą współdziałania i pracy w grupie, konsekwencji i dążenia do celu oraz strategicznego i analitycznego myślenia.

 

„Mały Bystrzak” – zabawy w programowanie i kodowanie

Programowanie staje się dziś ważnym kierunkiem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, aby jednak uczniowie

z powodzeniem kodowali, pewne umiejętności analizowania, wnioskowania, planowania możemy zaszczepić już u dzieci

na etapie przedszkola. W znacznej większości wykorzystujemy naszą lewą półkulę mózgową, która odpowiada za pamięć,

logiczne myślenie, zajęcia kodowania pozwalają natomiast uaktywnić działanie prawej półkuli mózgowej,

która operuje obrazami, dźwiękami, zajmuje się syntezą, potrafi bez trudu złożyć części w całość.

Odpowiada za orientację przestrzenną i świetnie sobie radzi z budowaniem modeli trójwymiarowych.

W ramach zajęć dzieci będą doświadczać kreatywnych zadań na specjalnych matach, dywanie, będą działać, główkować

i świetnie się bawić.

Ponadto starsze przedszkolaki będą uczyć się programować przy pomocy ozobota (małego inteligentnego robota),

który otwiera dzieciom drzwi do świata informatyki i edukacji STEM (science, technology, engineeringg, art, maths).

Uczy poprzez zabawę i doświadczenie, rozwija myślenie logiczne i algorytmiczne, przez co rozwija w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające

im funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

„Poszukiwacze tajemnic” – Laboratorium badawczo-eksperymentalne

Odkrywanie świata poprzez zabawy badawcze i zabawy dydaktyczne są najlepszą formą, jaką dorośli mogą zaoferować

dziecku dla zaspokojenia jego naturalnej ciekawości. Zabawa jest bowiem działaniem swobodnym, wykonywanym przez

dzieci dla własnej przyjemności, opartym na udziale wyobraźni, tworzącej nową rzeczywistość.

Zapraszamy na cudowną przygodę pełną wrażeń, niezapomnianych doświadczeń i zaskakujących odkryć.

 

Zabawy logiczno-matematyczne

Wprowadzanie dziecka w okresie przedszkolnym w świat matematyki stanowi punkt wyjścia dla przyswajania

wiadomości i umiejętności matematycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, a następnie poszerzania tej

wiedzy w kolejnych etapach edukacyjnych.  Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest

zabawa, toteż różnorodne kontakty ze światem matematyki powinny mieć charakter zabawowy.

Zajęcia bazują na kilku metodach:
1. ŚWIAT LICZB WILLEGO – pokazuje dzieciom jak doświadczać matematykę poprzez aktywne wielozmysłowe uczenie się. Dzieci podczas zabawy konfrontują się w bajkowej przestrzeni z matematycznymi relacjami i samodzielnie przenoszą nowo nabytą wiedzę do swojego realnego środowiska. Metoda przedstawienia podstawy matematyki elementarnej w wymyślonym świecie, wspiera dzieci w kluczowych kompetencjach: mówieniu, motoryce, kreatywności, muzykalności, socjalizacji, motywacji do uczenia się, wierze we własne siły a także zdobywanie i utrwalanie wiedzy o świecie liczb.

2. KLOCKI NUMICON – zabawa z klockami Numicon wprowadza w świat pojęć matematycznych , a wszystko zgodnie z przyświecającą im ideą: zobacz, działaj, a zrozumiesz. Numicon mają być wsparciem w rozwoju matematycznych zdolności intelektualnych dzieci.
Zabawy i ćwiczenia uczą dzieci rozpoznawać i nazywać kolory, kształty, porównywać, klasyfikować, poznawać relacje przestrzenne, liczyć i wykonywać podstawowe działania matematyczne, ćwiczą analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową – umiejętności niezbędne w nauce czytania i pisania. W czasie pracy indywidualnej dzieci mają możliwość samodzielnego działania i poszukiwania rozwiązań. Dają możliwość wielozmysłowego uczenia się poprzez działanie i manipulowanie na konkretach.

3. METODA PROFESOR E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ – wspomaga rozwój umysłowy dziecka i rozwija takie umiejętności jak:
* Orientacja przestrzenna – to kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym , co się wokół niego znajduje.
* Rozumienie przestrzeni- od świadomości własnego ciała do kształtowanie orientacji przestrzennej, zagadki ruchowe – pantomima
* Rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia – wyprowadzenie kierunków w przestrzeni od własnego ciała oraz dalszemu kształtowaniu świadomości własnego ciała.
* Rytmy- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności. Rytmiczna organizacja czasu.
* Mierzenie długości- spostrzeganie stałości długości.
* Liczenie – kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
* Klasyfikacja – zdolność do logicznego grupowania przedmiotów według ich cech i właściwości.
* Kształtowanie pojęcia liczby. Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia
* Gry – konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność do wysiłku umysłowego.
* Waga i sensem ważenia.
* Mierzenie płynów.