BARDZO WAŻNE!

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji,
o zamiarze dalszego korzystania z usług przedszkola
w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 28.02.2024 r.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie

oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Druki deklaracji znajdują się u nauczycieli grup.