E T Y K I E T Y 

 

P R O D U K T Ó W    Ż Y W I E N I O W Y C H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

         

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl