planowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
podatek dochodowy odprowadzany w Gminie Miejskiej Kraków
samotny rodzic
kryterium wielodzietności

 

                                                                                                                   

 

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl