WYGINAM  ŚMIAŁO  CIAŁO

zabawy ruchowe

Zabawy maja na celu:
* Rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez różnorodne formy aktywności ruchowe,
* Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej,
* Usprawnianie wszystkich narządów poprzez aktywność ruchową oraz doskonalenie wytrzymałości fizyczne,
* Przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
* Doskonalenie umiejętności pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych,
* Nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji.
 

 

Ważniaki ćwiczą metodą Weroniki Sherborne

 

      

 

 

 

Ważniaki ćwiczą z przyborami

 

    

 

 

 

Tory przeszkód to wspaniała zabawa dla wszystkich. Łasuchy bardzo lubią taką formę sportu. Dzieci w ramach zajęć biegają, skaczą, rzucają do celu, ćwiczą równowagę, a przy tym mają okazję do śmiechu i relaksu.

 

     

 

 

 

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl