ROZTAŃCZONE  NUTKI

zabawy z muzyką

 

Zabawy maja na celu:
* Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim,
* Wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości w zakresie śpiewu , gry na instrumentach perkusyjnych i gry aktorskiej w teatrze,
* Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją, oddechem w mowie i w śpiewie,
* Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego, wysokościowego i poczucia rytmu,
* Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała podczas śpiewu i recytacji,
* Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania utworów i kształcenie umiejętności nadawania im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego,
* Wdrażanie do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego,
* Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez przedszkolnych,
* Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką i tańcem,
* Rozwijanie umiejętności słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki,
* Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec,
* Twórcze wypowiadanie się poprzez ruchy ciała,
* Rozwijanie zainteresowań tanecznych.

 

 

Muzogramy – Ważniaki kreślą znaki graficzne zgodnie z melodią utworu muzyki klasycznej.

 

 

 

„Szewc” – duet z wiwatem, zabawa umuzykalniająca w wykonaniu Ważniaków.

 

 

 

 

Ważniaki grają na instrumentach i wystukują rytm muzyki za pomocą kubeczków.

 

 

 

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl