Od października 2015 roku w Akademii Koszałka Opałka wznowiła swoją działalność

 Talenciarnia plastyczno - malarska "Mali Artyści" dla wszystkich chętnych przedszkolaków.
W trakcie zajęć dzieci rozwijają uzdolnienia i zainteresowania artystyczne oraz
wrodzone możliwości twórcze.  Mają też okazję do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymentowania różnym materiałem.

 

Jesienne drzewo,      Kolorowa jesień,       Sowy,         Karnawałowe balony,

 

 

 

 

 

JESIENNE DRZEWO

 

 

GRUPA A

                       

 

 

GRUPA B

               

 

 

 

KOLOROWA  JESIEŃ

 

GRUPA A

     

   

 

 

     

 

 

GRUPA B

 

         

 

       

 

 

SOWY

 

GRUPA B

 

     

             

 

 

 

 

BALONY KARNAWAŁOWE

 

GRUPA A

     

   

 

 

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl