W roku szkolnym 2015/2016 tematyka warsztatów ekologiczno- badawczych jest skoncentrowana wokół czterech żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi.

Celem zajęć jest budzenie i aktywizowanie ciekawości poznawczej dziecka, rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych, oraz odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

 

 


 

 

   


 

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl