W październiku 2014 roku wznowiła swoją działalność Talenciarnia eksperymentalno -  badawcza. Głównym celem powstałego projektu jest zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi,
lepsze zrozumienie świata poprzez wykonywanie doświadczeń i eksperymentów oraz
rozwijanie wyobraźni, umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia.
Ponad to w trakcie zajęć przedszkolaki będą rozwijać swoje pasje, doskonalić uwagę

 i logiczne myślenie oraz wyciągać wnioski na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji.

 

Zabawy i doświadczenia Krasnoludki rozpoczęły na pierwszych zajęciach z rodzicami „Rakietą balonową”.

 

 

      
 

Na kolejnych spotkaniach przedszkolaki bawiły się balonami badając właściwości powietrza.

 

           

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl