WARSZTATY  MUZYCZNO - TEATRALNE

 


Od października 2012 roku w Akademii Koszałka Opałka rozpoczęło swoją działalność

 kółko muzyczno - teatralne dla wszystkich chętnych przedszkolaków.
W trakcie zajęć dzieci będą odkrywać własne możliwości twórcze i uzdolnienia, nabywać doświadczenia w sposób werbalny jak i niewerbalny podczas aktywnego słuchania muzyki, ruchowych improwizacji, tańców, dramy, pantomimy, zabaw wspomagających poprawną wymowę. Będą rozwijać umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą słowa, gestu, mimiki, ruchu, śpiewu i gry na instrumentach - co pozwoli im przygotować i zaprezentować przedstawienie dla wszystkich Krasnoludków.

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci z kółka teatralno - muzycznego przygotowały przedstawienie pt.„Jak gwiazdka drogi do Betlejem szukała”, które zaprezentowały wszystkim przedszkolakom w czasie uroczystego spotkania przedświątecznego.

Historia zagubionej gwiazdki okraszona muzyką, przy której wykonawcy tańczyli, grali i śpiewali, z zainteresowaniem została obejrzana przez widownię.

Na zakończenie wszyscy włączyli się do kolędowania, ogłaszając, że:
”Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi...”

 

     

       

   

       

 

 

 

9 stycznia 2013 r. dzieci z kółka Kapela Mistrza Sarabandy zaprosiły swoich Rodziców by zaprezentować swoje artystyczne umiejętności. Przedstawienie małych aktorów pt.„Jak gwiazdka drogi do Betlejem szukała” została bardzo ciepło przyjęta przez ich najbliższych.

 

         

 

 

Te i wiele innych rzeczy spisał Wasz

Koszałek  Opałek

 

 

                                                                                                   

Przedszkole Samorządowe Nr 127     ul. Komandosów 13 30-334 Kraków     

tel./fax (012) 266-87-63           przedszkole127krakow@interia.pl